VinnvinnClient
FORMÅLENE
Spill og vinn samtidig som du hjelper andre

Hos oss kan du spille med god samvittighet. Vinner ikke du, går pengene til viktige og samfunnsnyttige formål. Det er det vi kaller en vinn-vinn-situasjon, og det er derfor vi kan si «det er alltid noen som vinner».

Mer om formålene bak VinnVinn finner du nedenfor.

FORMÅLENE
Spill og vinn samtidig som du hjelper andre

Hos oss kan du spille med god samvittighet. Vinner ikke du, går pengene til viktige og samfunnsnyttige formål. Det er det vi kaller en vinn-vinn-situasjon, og det er derfor vi kan si «det er alltid noen som vinner».

Mer om formålene bak VinnVinn finner du nedenfor.

FORMÅLENE
Spill og vinn samtidig som du hjelper andre

Hos oss kan du spille med god samvittighet. Vinner ikke du, går pengene til viktige og samfunnsnyttige formål. Det er det vi kaller en vinn-vinn-situasjon, og det er derfor vi kan si «det er alltid noen som vinner».

Mer om formålene bak VinnVinn finner du nedenfor.

Et bedre liv

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. LHL tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Et samfunn for alle

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesse-organisasjon. Visjonen vår er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser.

Sammen skaper vi håp

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 118 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler og gaver.

Ingen skal drukne

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. Redningsselskapet jobber mot visjonen: ingen skal drukne.