Det er alltid noen som vinner!

Hos oss er det alltid noen som vinner!

Ditt lodd utgjør en forskjell. Inntektene fra loddet går til Norges Handikapforbund. Det betyr at du kan spille med god samvittighet. Blir det ingen gevinst på deg, vet du at pengene kommer noen som trenger det til gode.

Vil du lære mer om Norges Handikapforbund og hvordan de jobber, besøk www.nhf.no.

Om spill- og lotterivirksomheten i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbunds viktigste oppgave er å sørge for at samfunnsforholdene for funksjonshemmede blir bedre. Myndighetene har gitt oss og andre ideelle organisasjoner en mulighet til å skaffe inntekter gjennom spill og lotterier. Inntektene fra VinnVinn bruker vi for å finansiere det viktige arbeidet vi gjør.