VinnvinnClient

Tillatelsesinformasjon

Lotteritillatelsen er utstedt av Statens Lotteritilsyn. Salgstid er fra 1. sept. 2017 til 31. august 2018. Uavhentede premier tilfaller lotteriets formål etter 07.12.2018, toppgevinsten etter 07.03.2019. Overskuddet av loddsalget går til Norges Handikapforbunds arbeid for likeverd og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.